Những điều cần biết về tiền điện tử

Tiền điện tử là tiền kỹ thuật số. Điều đó có nghĩa là không có đồng xu hoặc hóa đơn thực, tất cả đều trực tuyến. Bạn có thể chuyển tiền điện tử cho ai đó trực tuyến mà không cần chuyển khoản. Bitcoin và Ether là những loại tiền điện tử nổi tiếng, nhưng những loại tiền điện tử mới vẫn tiếp tục được tạo ra. Mọi người có thể sử dụng tiền điện tử để thanh toán nhanh chóng và tránh phí giao dịch. Một số có thể nhận tiền điện tử như một khoản đầu tư, hy vọng giá trị sẽ tăng lên. Bạn có thể mua tiền điện tử bằng thẻ tín dụng hoặc trong một số trường hợp, có được nó thông qua một quy trình gọi là “khai thác”. Tiền điện tử được lưu trữ trong ví kỹ thuật số, trực tuyến, trên máy tính của bạn hoặc trên phần cứng khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *