Khi đã tập hợp được danh sách các đối thủ, tiếp đó bạn cần phân loại các thành các mục: Trực tiếp – Gián tiếp

Đối thủ cạnh tranh trực tiếp: Là các shop kinh doanh những SP giống hệt shop bạn hoặc có mẫu mã, phong cách & tầm giá tương đương.
Đối thủ cạnh gián tiếp: Là các shop đang bán các SP thuộc phân khúc giá thấp hơn hoặc cao cấp hơn so với phân khúc shop bạn đang bán.
Phân khúc giá thấp: Là các chủ xưởng, đơn vi tổng sỉ, họ sẽ chủ động về nguồn hàng & giá thành SP, và sẵn sàng làm mọi cách để bán được sản phẩm với số lượng lớn dù có lãi ít.
Phân khúc cao cấp: Là các Shop Mall đã có thương hiệu. VD như Canifa, Yody, K’closet,…
Bạn nên lưu vào 1 file excel các thông tin cơ bản nhất của các shop đối thủ bao gồm: tên shop, link FB, link Website, link Shopee và các sàn TMĐT khác (nếu có). cùng các thông tin về kênh kinh doanh, SP, điểm mạnh, điểm yếu & phân loại cạnh tranh.