LUẬT TÀI CHÍNH LÀ GÌ? LUẬT TÀI CHÍNH MANG Ý NGHĨA NHƯ THẾ NÀO?

Pháp luật tài chính (tên tiếng anh là Financial legal) là một hệ thống tổng hợp các quy phạm, nội dung trong pháp luật, nội dung được điều chỉnh phù hợp với các quan hệ xã hội với hoạt động tài chính, pháp luật tài chính được tạo ra để duy trì trật tự an toàn xã hội về các hoạt động tài chính.

Dựa vào các khâu trong hệ thống tài chính, quan hệ tài chính thuộc phạm vi của pháp luật tài chính:

Quan hệ ngân sách nhà nước
Quan hệ tài chính doanh nghiệp
Quan hệ bảo hiểm
Quan hệ tín dụng
Quan hệ tài chính tổ chức xã hội
Quan hệ tài chính hộ gia đình.