Author: varmuutta

Mirjami Sipponen-Damonte Varmuutta Fasilitointiin & Koulutusohjelma auttaa osallistujia kehittymaan asiantunteviksi fasilitaattoreiksi. Ohjelma koostuu kuudesta moduulista, jotka tarjoavat konkreettisia ja testattuja menetelmia onnistuneeseen ryhmafasilitointiin ja tiimien kehittamiseen. Ohjelma soveltuu erilaisille... Read More

International Association of Facilitators (IAF) on laatinut luettelon fasilitaattoreiden patevyysvaatimuksista, jotka luovat perustan onnistuneelle ryhman fasilitoinnille. Nama vaatimukset on muodostettu fasilitaattorin tyon tarkeista osaamisalueista, ja ne ovat osallistavien ryhmaprosessien ohjaamisen... Read More

Fasilitointi on prosessi, jossa tarjotaan tavoitteellista ohjausta ryhmatoimintaan, kuten palavereihin, tapaamisiiin ja tyapajoihin, ja jossa pyritaan kaikkien jasenten aktiiviseen ja tasavertaiseen osallistumiseen. Onnistunut fasilitointi koostuu huolellisesta suunnittelusta, yhteistyosta ja turvallisesta... Read More

Organisaatioissa fasilitointi on keskeisessa asemassa muutosten edistamisessa. Fasilitoinnissa korostetaan ryhman jasenten aktiivista ja tasavertaista osallistumista kokouksissa ja tyopajoissa. Mirjami Sipponen-Damonten Varmuutta fasilitointiin -kirjassa kerrotaan, miten ryhman jasenten osallistumista voidaan ohjata... Read More